Javno naznanilo za javno razgrnitev OPPN Vače

Dokumenti se nahajajo na spodnjih povezavah.

Javno naznanilo

Podrobni prostorski načrt

Karte

Krajevna skupnost Vače
Vače 28, 1252 Vače

T: 01 897 60 02
E: info@ksvace.si