7. seja sveta KS Vače

Seja se nahaja tukaj.

Krajevna skupnost Vače
Vače 28, 1252 Vače

T: 01 897 60 02
E: info@ksvace.si