Krajevna skupnost Vače

Logotip_Ks_Vace-Urška-Matoh-Bračič

JP Ponoviče-Cirkuše

V začetku meseca marca je JP KSP Litija izvedlo preplastitev na več odsekih javne poti Ponoviče-Cirkuše v skupni dolžini 280 m.

Accessibility