Krajevna skupnost Vače

Logotip_Ks_Vace-Urška-Matoh-Bračič

OZNANILA 2

VAČE_oznanila_2_2023

SPOKORNOST
Resnično očiščenje srca človek doseže šele s krepostnim življenjem. (Kaj pomeni krepost? Krepost je »krepka lastnost«, nasprotje od slabost. Kreposti so npr. vera, upanje, ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, zdržnost, samoobvladovanje). V moralno izprijenem srcu ne prebiva popolna ljubezen do Boga. Toliko bolj se je potrebno očiščevati že na tem svetu. »Duša vidi Boga po meri čistosti srca.« Sredstva očiščevanja želijo doseči spreobrnjenje v širšem pomenu besede.

Prvi korak je krst. Človek je po krstu lep in čist. Sredstvo očiščenja po krstu je tudi spoved. Spovedujemo se pogosto enakih reči in dobro vemo, da se bodo ponovile. Ob pometanju dobro vemo, da se bo prah zopet pojavil. Ko plevem na vrtu ali njivi, vem, da bo plevel čez čas spet pognal. Zakaj bi se potem sploh spovedoval? Pogosta spoved vedno znova izkoreninja in puli ven zlo, da se ne bi globlje in trdovratneje ukoreninilo v človeka, ter v človeku krepi posvečujočo milost (= Božji dar, ki dela človeka bolj Božjega, bolj podobnega Bogu).

Accessibility