Krajevna skupnost Vače

Logotip_Ks_Vace-Urška-Matoh-Bračič

Oznanila 3

GLOBLJA VPRAŠANJA ČLOVEŠKEGA RODU
Današnji svet se kaže istočasno kot močnega in slabotnega, kot sposobnega napraviti
to, kar je najboljše in kar je najslabše, in odprta mu je pot ali v svobodo ali v suženjstvo,
ali k napredku ali v zaostalost, ali v bratstvo ali v sovraštvo. Človeku poleg tega prihaja
v zavest njegova dolžnost, da pravilno usmerja sile, ki jih je sam prebudil in ki ga lahko
strejo ali pa mu služijo. Zato sam sebi zastavlja vprašanja. Neravnovesja, zaradi katerih
trpi sedanji svet, so vsekakor povezana s tistim temeljnim neravnovesjem, ki ima svoje
korenine v človekovem srcu. VAČE_oznanila_3 2022 (2)

Accessibility