Krajevna skupnost Vače

Logotip_Ks_Vace-Urška-Matoh-Bračič

Postanite član MDI Litija in Šmartno pri Litiji

Medobčinsko društvo invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji vabi v svoje vrste nove člane!
MDI je humanitarna organizacija, katere osnovni namen je pomoč invalidom pri premagovanju ovir njihovega vsakdana. Sedež društva je v Litiji (Parmova ulica 7) v neposredni bližini knjižnice. So društvo z 42-letno zgodovino. Trenutno je včlanjenih približno 1050 članov, med njimi je več kot 60 odstotkov invalidov, ostali pa so podporni člani. MDI je najštevilčnejše društvo na območju občine Litija in Šmartno pri Litiji.

Številne aktivnosti potekajo skozi vse leto

V društvu skozi vse leto izvajajo zelo raznolike aktivnosti. Tudi za leto 2024 so pripravili raznolik nabor aktivnosti, od rekreativne vadbe, letovanja do kulturnih dogodkov:

 • rekreativna vadba: vsak torek od 10. do 11. ure v novem domu društva ;
 • ustvarjalne delavnice: vsak torek ob 8.30 uri od oktobra do maja v prostorih društva;
 • vadba v bazenu: vsako sredo od 16. do 17. ure v Šmartnem;
 • klekljanje: vsak četrtek od 16.30 do 19. ure v novem domu društva;
 • pohodi: vsak četrtek v sodelovanju z Društvom diabetikov po prej objavljenem programu;
 • zbor članov (v prvi polovici leta);
 • spomladanska ekskurzija (april ali maj);
 • srečanje težjih invalidov (junij);
 • letovanje: od 26.6. do 3.7. v Cavtatu in v začetku septembra na Dugem otoku;
 • jesenska ekskurzija (september ali oktober);
 • martinovanje (v november);
 • abonmajske predstave v dvorani na Stavbah (6 vstopnic za vsako predstavo)
 • prednovoletno srečanje (v prvi polovici decembra).

Aktivnostim z lahkoto sledite tudi s pomočjo letnega koledarja, ki ga člani dobijo ob novem letu.

Pomagajte širiti dobrodelnost

V društvu veliko pozornosti namenjajo prednovoletnim obiskom po domovih. Obiskujejo predvsem invalide, ki jim zdravstveno stanje onemogoča vključevanje v prej naštete aktivnosti, in invalide, ki živijo v težjih materialnih pogojih. Trudijo se, da so v te aktivnosti društva vključeni tisti člani, ki zelo
dobro poznajo razmere v svoji okolici. Prav tako pa jih veseli, da njihova prizadevanja podpirajo aktivisti v krajevnih skupnosti in vsi, ki jim ni vseeno, kako živijo njihovi sokrajani.

Kako se lahko včlanite?
Z odločbo o priznani invalidnosti, telesni okvari ali invalidski upokojitvi ter osebnim dokumentom se oglasite na sedežu društva. Če ne morete priti osebno, vas lahko včlanijo svojci. Letna članarina znaša 12 evrov. Invalidom, ki živijo v težjih materialnih razmerah, se plačilo članarine po sklepu socialne komisije lahko oprosti.

Vaše članstvo pomeni dragocen prispevek k uresničevanju društvenega poslanstva!

Dodatne informacije: drustvo.inv.litija@siol.net , 01 8981 – 284, 031 676 – 768,

Accessibility