Krajevna skupnost Vače

Logotip_Ks_Vace-Urška-Matoh-Bračič

Sanacija plazu JP Klenik-Vovše

Dela v okviru sanacije plazu na cesti JP 708132 Klenik – Vovše, so v polnem teku. V okviru sanacije se bodo zgradili podporni zidovi, hkrati pa se bo uredilo asfaltiranje cestišča v dolžini 360m. Hvala investitorju Občina Litija.

 

Accessibility