Krajevna skupnost Vače

Logotip_Ks_Vace-Urška-Matoh-Bračič

Asfaltiranje JP 708134

V oktobru je JP 708134 (Klenik – “Bojšče”) dobila novo asfaltno prevleko.
Rekonstrukcijo ceste so v celoti financirali krajani, s strani Krajevne skupnosti Vače se je financirala ureditev cestnih robnikov in kanalet ob JP208031 (Klenik-Vače). S strani vzdrževalca ceste JKP Litija, pa je bila financirana zamenjava dotrajanega asfalta.

 

Accessibility