Krajevna skupnost Vače

Logotip_Ks_Vace-Urška-Matoh-Bračič

Ivica Strehar

OZNANILA 7

VAČE_oznanila_7 2022-06-29 kor KAJ JE ODPUSTEK? Katekizem Katoliške Cerkve v točkah 1471-1479 razlaga takole: Odpustek je odpuščanje časne kazni pred …

OZNANILA 7 Read More »

OZNANILA 6

VAČE_oznanila_6 2022-06-02 m ČEŠČENJE SRCA JEZUSOVEGA Širjenje češčenja Jezusovega Srca je po mnenju sv. Janeza Eudesa (+1680) najuspešnejše sredstvo za …

OZNANILA 6 Read More »

OZNANILA 5

VAČE_oznanila_5 2022 Beseda binkošti prihaja iz grške besede pentekoste, kar pomeni petdeseti dan. Binkoštna nedelja sklepa petdesetdnevno praznovanje Gospodovega vstajenja. …

OZNANILA 5 Read More »

OZNANILA 4

VELIKONOČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV Sveti Avguštin je zapisal, da je »Gospodovo vstajenje naše upanje«! Cerkveni učitelj je s to trditvijo …

OZNANILA 4 Read More »

Oznanila 3

GLOBLJA VPRAŠANJA ČLOVEŠKEGA RODU Današnji svet se kaže istočasno kot močnega in slabotnega, kot sposobnega napraviti to, kar je najboljše …

Oznanila 3 Read More »