Krajevna skupnost Vače

Logotip_Ks_Vace-Urška-Matoh-Bračič

Sprememba OPN

Ker je časovno obdobje odkar je Občina Litija formalno zaključila obdobje zbiranje razvojnih pobud pred samim začetkom postopka s sprejetjem izhodišč in sklepom o pričetku postopka SD OPN 2, že precej oddaljeno, želimo ponovno preveriti ali so prejete pobude še vsebinsko aktualne oz. pravilno zapisane in za kratko časovno omejeno obdobje ponovno odpreti obdobje za dopolnitev že oddanih pobud in oddajo tudi novih razvojnih pobud.

https://www.litija.si/objava/579442

 

Accessibility