Krajevna skupnost Vače

Logotip_Ks_Vace-Urška-Matoh-Bračič

Zapisnik 7. korespondenčne seje sveta KS Vače – 28.12.2021

Prenos zapisnika