Zapisnik 7. korespondenčne seje sveta KS Vače – 28.12.2021

Prenos zapisnika