Krajevna skupnost Vače

Logotip_Ks_Vace-Urška-Matoh-Bračič

Mednarodni znanstveni posvet o tržaško-koprskem škofu Matevžu Ravnikarju

Spoštovane krajanke in krajani!
Z vami delimo izjemno novico ter program znanstvenega posveta o vašem rojaku iz Vač, tržaško-koprskem škofu Matevžu Ravnikarju. (Več informacij si lahko preberete na: http://www.vace.si/vsisveti.htm)
Ta se bo odvil 18. in 19. aprila 2023 v Ljubljani in Trstu. Vabljeni, da se udeležite posveta in sooblikujete razpravo, ki bo sledila predstavitvi referatov po posameznih skupinah.

VSTOP JE PROST!

 

PROGRAM

MEDNARODNEGA ZNANSTVENEGA POSVETA O TRŽAŠKO-KOPRSKEM
ŠKOFU MATEVŽU RAVNIKARJU (Vače, 1776–Trst, 1845)

18. in 19. april 2023

(vir: Jernej Ravnikar, Tržaško-koprski škof Matej Ravnikar, slavni pisatelj in pedagog slovenski, 1890)

Ljubljana, 18. april 2023, Velika dvorana Teološke fakultete UL, Poljanska c. 4

Trst, 19. april 2023, Peterlinova dvorana, ulica Donizetti 3

Organizator: Inštitut za zgodovino Cerkve Teološke fakultete UL s
sodelovanjem Društva slovenskih izobražencev iz Trsta in Inštituta za

socialno in versko zgodovino iz Gorice.

Organizacijski odbor: Matjaž Ambrožič, Dejan Pacek, Tomaž Simčič.

Posvet so finančno omogočili: Teološka fakulteta UL, Urad vlade Republike Slovenije za

Slovence v zamejstvu in po svetu.

PROGRAM

LJUBLJANA
Torek, 18. april

9.00 Pozdravni nagovori

1. SKUPINA
9.20 Boris Golec: Genealoško in socialno ozadje škofa Matevža Ravnikarja
9.40 Bogdan Kolar: Ravnikar – študent in učitelj v Ljubljani
10.00 Matjaž Ambrožič: Ravnikarjeve cerkvene službe do škofovskega
posvečenja
10.20 Luka Vidmar: Ravnikar – sodelavec pri slovenskem narodnem preporodu
10.40–11.00 Razprava

11.00–11.20 Odmor

2. SKUPINA
11.20 Irena Orel in Martina Orožen: Ravnikarjev prispevek k oblikovanju
norme knjižne slovenščine
11.40 Stane Okoliš: Ravnikarjevi prevodi in priredbe knjig za šolsko oz.
katehetsko rabo
12.00 Marjan Turnšek: Ravnikarjev prispevek k poglabljanju verskega življenja
12.20–12.40 Razprava

13.00–14.00 Kosilo (Bogoslovno semenišče)

3. SKUPINA
14.20 Samo Skralovnik: Ravnikarjev prevod Pentatevha
14.40 Alan Tedeško: Ravnikarjev prevod starozaveznih psalmov iz hebrejščine
15.00 Metod Benedik: Ravnikarjeva osebnost in duhovno-teološka usmerjenost
15.20 Ilaria Montanar: Ravnikarjevo posvečenje za tržaško-koprskega škofa v
ljubljanski stolnici
15.40–16.00 Razprava

TRST
Sreda, 19. april

9.00 Pozdravni nagovori

1. SKUPINA
9.20 Igor Grdina: O času Ravnikarjevega škofovanja
9.40 Salvator Žitko: Tržaško-koprska škofija v času Ravnikarjevega škofovanja
10.00 Ivan Portelli: Šolstvo v tržaško-koprski škofiji v Ravnikarjevem času
10.20 Tomaž Simčič: Ravnikarjevi sodelavci na škofiji
10.40–11.00 Razprava

11.00–11.20 Odmor

2. SKUPINA
11.20 Miha Šimac: Ravnikarjeve pastoralne vizitacije
11.40 Liliana Ferrari: Škof Ravnikar v luči protokolov
12.00 Andreja Klasinc Škofljanec: Ravnikarjev testament
12.20–12.40 Razprava

13.00–14.00 Kosilo (catering)

3. SKUPINA
14.20 Leja Borovnjak: Ravnikarjeva bibliografija
14.40 Ivo Jevnikar: Prezentacija Ravnikarja v slovenski in italijanski
historiografiji in publicistiki
15.00 Jasna Simčič: Judje na Tržaškem v prvi polovici 19. stoletja
15.20–15.40 Razprava

Zaključek posveta

Accessibility