Krajevna skupnost Vače

Logotip_Ks_Vace-Urška-Matoh-Bračič

OZNANILA 4

VELIKONOČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV
Sveti Avguštin je zapisal, da je »Gospodovo vstajenje naše upanje«! Cerkveni učitelj
je s to trditvijo želel krščansko občestvo okrepiti na poti vere v večno življenje in da ne
bi ob spoprijemanju s trpljenjem, zlom in dejstvom smrti izgubili poguma in obupali.
Vprašanje upanja je še posebej na mestu v letošnjem času priprave na veliko noč, ki je
zaznamovan z zlom vojne v Ukrajini in z vsemi posledicami, ki jih vojna prinaša za njene
državljane, za Evropo in za ves svet.VAČE_oznanila_4 2022 kor

Accessibility