Krajevna skupnost Vače

Logotip_Ks_Vace-Urška-Matoh-Bračič

OZNANILA 9

VAČE_oznanila_9_2022-08-25

VEROUČNO LETO se začne 5. septembra. Kot vsako leto bo tudi letos obvezno srečanje za vse starše veroučencev prvo nedeljo v septembru, po deveti maši. Srečanje je namenjeno za vse: očete, matere in otroke, dobrodošli pa tudi otrokovi botri. Otroci pri prvem veroučnem srečanju vrnejo spričevala. Ker šolski urniki še niso dokončno določeni, tudi veroučni še niso. Bodo (računam) po 5. septembru. Samo na sestanku bodo na voljo tudi veroučni učbeniki in liturgični zvezki. Dar za katehezo (na družino) je 30 €. Več zveste na sestanku.
4.9. (nedelja): Šolarje in starše, ki začenjate novo šolsko leto, lepo povabim, da v nedeljo pridete k maši tudi s tem namenom, saj še vedno velja rek: »Začni z Bogom vsako delo, da bo dober tek imelo!« Ves naš trud šolskega leta bomo priporočili Bogu, zahvalili pa se mu bomo tudi za pretekle počitnice.

Accessibility