Krajevna skupnost Vače

Logotip_Ks_Vace-Urška-Matoh-Bračič

OZNANILA 4

SVETI JURIJ, MUČENEC, GODUJE 23. APRILA
Bil je mučenec in velja za patrona (zavetnika) raznih viteških redov in vojakov. Grki ga imenujejo »vélikega mučenca«. Kljub
temu je o njegovem življenju in trpljenju znanega le malo, kar bi mogli imeti za zanesljivo. Njegov oče je bil plemič in mučečnec (mučenec pomeni, da je za Jezusa dal življenje). Po njegovi smrti se je Jurij preselil z materjo v Sveto deželo (Sveta dežela je dežela, kjer je živel Jezus. Danes je to v glavnem država Izrael.). Po materini smrti je podedoval veliko premoženje. Močan po telesu je sklenil, da bo postal vojaški častnik. Komaj dvajset let star je bil že vojaški tribun in cesar Dioklecijan ga je na vso moč cenil.
Leta 303 je izdal cesar prvi odlok zoper kristjane: vse cerkve naj se podró, krščanski napisi sežgó, sleherno bogoslužno shajanje je prepovedano. Jurij se je takrat službeno mudil v Nikomediji, v Dioklecijanovi prestolnici, kjer je že bilo veliko kristjanov. Sklenil je, da jim bo dal junaški zgled. Ves denar je razdal v dobre namene, sužnjem dal prostost, nato pa šel sam naznanit cesarju, da je kristjan.

VAČE_oznanila_4_2024 m1

Accessibility