Krajevna skupnost Vače

Logotip_Ks_Vace-Urška-Matoh-Bračič

OZNANILA 5

PUŠČAVNIK EVAGRIJ PONTSKI:
O OSMERIH MISLIH
Vsega skupaj je osem najsplošnejših misli, v katerih je vsebovana vsaka misel: prva je misel požrešnosti, z njo misel nečistosti; tretja je misel lakomnosti, četrta misel žalosti, peta misel jeze, šesta naveličanosti, sedma domišljavosti in osma napuha. Ni odvisno od nas, ali te misli dušo nadlegujejo ali ne: od nas pa je odvisno, ali se (v duši) zadržijo dalj časa ali ne in ali zdražijo strasti ali pa jih ne zdražijo.

VAČE_oznanila_5_2024 m

Accessibility